En koloni med sandsvaler mente altså at sandtaket til entreprenørselskapet Opsal og Fjelnset AS på Stølan i Hemne egnet seg ypperlig som bosted. Det var entreprenørselskapet enig i. De løste konflikten mellom flere tonn tunge anleggsmaskiner og sandsvalene, som enkeltvis veier mindre enn 20 gram, med å gå til våpenhvile. Anleggsmaskinene har holdt seg unna området i sandtaket med kolonien og latt fuglene hekke i fred.

Mulig å tilpasse seg

– Det er ikke til å unngå at vi av og til kommer i konflikt med naturinteresser i vår bransje. Da forsøker vi alltid å ta et fornuftig hensyn til naturen, vi mener at det er riktig å gjøre det. Vi har i flere år hatt sandsvaler i et sandtak på Vinjeøra. Når svalene ankommer utover våren stanser vi sanduttaket der kolonien er, og tar ut sand andre steder i stedet. Det er forresten fullt mulig å tilpasse seg svalene. Vi kan regulere vinkelen på skråningen og styre svalene der vi ikke ønsker etablering. Så lager vi en skråning med riktig vinkel på et område der svalene er uproblematisk, sier den fuglevennlige lederen i selskapet Lars Aunbakk.

En truet art

En fuglevenn har satt opp en plansje med informasjon om sandsvaler og fredningsbestemmelser som gjelder for arten i tilknytning til sandtaket på Stølan.

– Det synes vi var positivt. Våre ansatte blir på denne måten minnet om at dette området er fredet, sier Aunbakk.

Sandsvalene overvintrer i Afrika og kommer til Norge i løpet av mai. Arten er i tilbakegang og rødlistet (sterkt truet) i mange land. Den forventes å bli rødlistet også i Norge i løpet av 2015. Hvis en sandsvalekoloni etablerer seg i et sandtak der det tas ut masse, skal virksomheten i følge loven straks opphøre til hekkingen er avsluttet. Reirgangene kan være opp til en meter dype, og er sårbare for vibrasjoner fra anleggsmaskinene.

– Vi har ikke tenkt så mye på lovverket, vi lar uansett fuglene hekke i fred, sier Lars Aunbakk.

Daglig leder i Opsal og Fjelnset AS Lars Aunbakk stanset uttaket av sand ved svalekolonien.
Sandsvalene kommer til Norge i løpet av mai og drar tilbake til Afrika i september.