Industri eller naturvern? – Nei til vindkraft kan få konsekvenser for framtidig utbygging