To verdenssensasjoner i kommunen: Én av dem er kirka

foto