Klokken 09.47 melder Vegtrafikksentralen midt at E6 Bjørkbekken like nord for Berkåk vil bli stengt i cirka 20 minutter på grunn av en akutt reparasjon av stikkrenne.

– Arbeid utført, vegen er åpen igjen, skriver VTS klokka 10.13.