Etter mye motgang og hardt arbeid, går kommunen endelig med overskudd