- Kommer det ikke noe ut av møtet, slutter vi å kjøre skolebarn denne uka

foto