SKAUN: Barnevernet i Orkdal blir tema også i kommunestyret i Skaun i dag. Orkdal har ansvaret også for barnevernet i Skaun, Meldal og Agdenes. Erik Fenstad (H) har sendt et spørsmål til ordfører Jon P. Husbypå bakgrunn av oppslagene som har vært i Sør-Trøndelag om barnevernet i Orkdal. Fenstad ber ordføreren om en kort redegjørelse for saken. – Det er viktig for Skaun kommune at vi gir et godt faglig tilbud. Dersom dette er et enkelttilfelle, regner jeg med at Orkdal rydder opp. Hvis det er noe mer alvorlig, er det litt lenger vekk og kan være vanskelig å gjøre noe med, sier Fenstad.