Lørdag 17. juni åpne7 utstillinga i kunstforeningas egne lokaler i hjertet av Orkdalsveien.

Humor og ironi

- Det er første gangen at vi har brukt temaet til Orkangerdagene, og her er mange tolkninger og uttrykk for hvordan den enkelte opplever elva og Orklaparken, sier Asle Schanke som selv har fanget stemninga i parken på sin egen humoristiske og litt ironiske måte.

- Men det ligger også mer bak, sier han litt hemmelighetsfull og lar det bli opp til den enkelte å tolke hva som skjer i bildet.

Utvikler seg

Andre kunstnere gjenkaller naturen slik de opplever den. Kari Haugen og Aashild Ianke har sarte og vakre akvareller, mens Marthe Maalø har mer kraftfulle varianter av akvarellkunsten. Hun har også denne gang flotte glassbilder.

Søskenparet Bente og Tor Kvarsnes imponerer med foto, mens Liv Bente Kielland utvikler seg stadig som kunstner.

I sine bilder har Torgunn Sundli latt seg inspirere av himmelens stemninger og skiftende farger.

Ellers er det bilder av Liv Tøndel, Triyagorn Wåtland, Eva Marie Flatø, Marit Røli og Jorunn Tuflått.

Særpreg

- Alle har sitt særpreg, og alle utvikler seg som kunstnere, sier Schanke som forteller at mange av foreningas medlemmer skolerer og kurser seg og blir stadig mer modige til å uttrykke seg på lerretet.

Utstillinga som åpner lørdag 17. juni, blir stående til 3. juli. Under Orkangerdagene er utstillinga åpen hver ettermiddag.

- I fjor var utstillinga svært godt besøkt. Vi håper det skjer i år også, sier Asle Schanke.

audhild.oye@avisa-st.no

916 94 175