Meldal

Kvite lys, duk og blomster skaper høytid over den gamle setervollen ved Sagvoll-setra på Nyplassen. Det skjer 80 år etter at smeltehyttearbeiderne fikk sitt minnesmerke her på kirkegården.

Kåre Jordet og Åsmund Stenberg er navnene de fikk, de to unge meldalingene som søndag samlet slekt og venner på Nyplassen. Selve dåpshandlingen ble foretatt av sogneprest i Løkken og Meldal menigheter, Marita Hammervik-Owen.

Årvisse deltakere

Her var det bunader, findresser og turklær om hverandre, slik det gjerne er når det er dåp eller bryllup under Meldal Historielags årlige arrangement på Sagvoll-setra. Her er det gudstjeneste, der sognepresten i Meldal eller Melhus har ansvaret annethvert år, og historielagets medlemmer sørger for kirkekaffen .

Mange deltakere er årvisse på dette arrangementet; trivselsfaktoren er høy her på den gamle kirkegården som nå har vært setervoll i lang tid. Kirken her på Nyplassen ble revet tidlig på 1800-tallet.

Smeltehytte-sliterne fikk bauta i 1937

- Været er ikke helt med oss, men vi håper alle blir til de har fått kaffe og kaffebrød. Velkommen til det historiske Nyplassen, der arbeiderne slet i Grutseter Smeltehytte i rundt et hundreår, omtrent fra 1670 til 1770. I år er det 80 år siden gruvearbeiderne i Løkken Gruber samlet inn penger til et minnesmerke over disse sliterne, og Arne L. Haugen vil i den anledning lese prologen som ble lest da bautaen ble avduket, se Erik Steigen, leder i Meldal Historielag.

Arne L. Haugen er nevø av prologens forfatter, som også het Arne L. Haugen.

- Jeg er oppkalt etter onkelen min som døde altfor ung, bare noen måneder før jeg ble født i 1939. Han var et av medlemmene i Løkken Arbeiderungdomslag (AUL) som i 1935 vedtok å samle inn penger til et minnesmerke over de som levde, slet og døde her uti Seterdalen. Han skrev altså prologen til det store stevnet som ble arrangert her 26. og 27. juni i 1937, fortalte Arne L. Haugen, før han leste den fine prologen som hans navnebror og onkel altså sto bak.

Avduking med musikk og dans

Det store avdukingsstevnet for 80 år siden startet lørdag kveld, med midtsommerfest og dans på setervollen utenfor Sagvoll-setra. Mange ungdommer hadde funnet veien til Nyplassen denne kvelden, og det ble danset på vollen langt utover natta.

Mellom 800 og 1000 mennesker kom til Nyplassen da selve avdukingen av bautaen skulle finne sted søndag 27. juni. Den store menneskemengden var samlet rundt den gamle kirkegården da stevnet åpnet. Et kraftig høyttaleranlegg var rigget opp slik at alle skulle få høre det som ble sagt. Arrangementskomitéens formann, Magnus Nilsen, ønsket velkommen. Hornmusikken, under ledelse av Martin Lein, spilte en marsj før Johann Strand leste Arne Haugens prolog.

Utdrag av Arne L. Haugens prolog:

«I seksten søtti steg første røken

opp fra Grutseter hytteplass.

Fra Løkken Gruber kom kobberkisen

på vinterføre i digre lass.

Nu blev de idyliske bondegrenner

fyldt av arbeidets ståk og larm.

smelteovnene stod og glødet,

malmen fløt i dem het og varm.

Rundt i skogerne øksen villig

åt i urgamle kjempetrær.

Et fremmed folk slo seg ned i dalen

- proletarenes gråe hær».

«Lang var dagene, hårdt arbeidet,

knapt var brødet som slitet gav.

Det hårde livet fra første barndom

gav som oftest en tidlig grav,

Til siste gnist fikk de høie herrer

folkets arbeidskraft nyttet ut.

«Mere profitt – ja mere penger»

var deres eneste store bud.

Men når arbeiderne åket følte

verst, når barna om brødet sloss

de hårde, barkede arbeidsnever

knyttet sig i avmektig tross.

Kanskje drømte de om å gjøre

sig fra tvangen og trelldom fri.

Og hadde de hellige, stille stunder

da de så inn i en bedre tid».

«Rundt her i dalen lå lave stuer

med ørsmå jordflekker rundenom.

Her på plassen, hvor vi er samlet,

reiste de seg en helligdom.

De var stolt av sin lille kirke

skjønt grå og fattigslig den så ut.

Andagtsfulle de satt derinne.

De var ydmyke for sin gud».

«Bort med dekket som skjuler stenen!

Den skal stå her og lyse fritt!

Her står Nyplassfolkets minne

meislet fast i hård granitt.

Den skal stå her og frede grunnen,

verne om vår fedres ben.

Den er hellig den grunn den står på

- hyttefolkenes bautasten».