Kriseledelsen har vært i møter: – Kritiske punkt har vært vurdert