Frontkollisjon mellom semitrailer og personbil: Person omkom