Ønsker nye flyktninger velkommen: – Har gjort en viktig innsats