Over en tredjedel av flyktningene har reist hjem til Ukraina: – Vi prøver å advare dem