– Har mistet minst tre-fire bedrifter på grunn av kraftmangel