– Har du sett Brennpunkt, får du se en kontrast her

foto