Kjønnsfordeling på valglistene: Ett parti har kun menn