– Det ville nok ikke gått så langt at brua hadde kollapset