– Skal et finsk, statseid selskap få ødelegge bygda vår?