Buss sperret fylkesvei: - Vegen er åpnet igjen

foto