Vedtok aksjesalg i fjor og ble advart: Nå kan vedtaket bli opphevet

foto