- Utbedring til 40 millioner kroner hjalp ingenting