Innhentet video for å sjekke hvem av de tre som var sjåfør