I en pressemelding melder Norsk kylling at de går videre med fabrikkplanene for Orkdal og Malvik, og at de takker Midtre Gauldal kommune for fantastisk samarbeid og vilje.

– Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelemtene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Storbakken.

De varsler samtidig at de ønsker å satse tungt i kommunen med fokus på investering og utvikling av Hugaas rugeri, samt forsterkning og oppbygging av spesialistkompetanse med egen avdeling i Midtre Gauldal. De ønsker derfor å beholde næringstomten der dagens fabrikk står, med tanke på fremtidig næringsutvikling på støren.

– Midtre Gauldal kommune er en fremoverlent kommune, og har store ambisjoner om å legge til rette for næringsutvikling på støren. I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag. Vi ønsker å bidra til god næringsutvikling i bygda, og håper vi kan gjøre det både med næringstomt og egen aktivitet, sier Storbakken videre.

Dermed går Norsk kylling videre med de to andre alternativene, Orkdal og Malvik, der Orkdal utmerker seg som best egnet for den nye kyllingfabrikken. Orkdal er et godt egnet område, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri. Kommunen har også invitert Norsk kylling til kommunen og har et område under regulering som passer godt med Norsk kyllings ambisjoner og planer.

– Det er brikker som enda ikke er på plass på denne tomten, og vi ønsker fortsatt dialog med Malvik kommune rundt vårt tomtealternativ i Malvik, sier Storbakken.

Det var aldri noen tvil om at det var i Trøndelag REMA-eide Norsk kylling skulle bygge sin nye fabrikk.

– Vi har som mål å skape verdens beste verdikjede for produksjon av mat. Ny fabrikk er en del av en betydelig satsning på landbruk og næringsmiddelsproduksjon i Trøndelag. Her er alle gode forutsetninger på plass, med dyktige og engasjerte bønder, kompetente og engasjerte politikere, og solide industriområder. Her i Trøndelag har vi alle forutsetninger for å etablere et godt samarbeid på tvers, avslutter Storbakken.