Det er lite som tyder på at politikerne ikke vil gå for formannskapets innstilling om å vedta et interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester med Melhus kommune når kommunestyret i Skaun skal behandle saken neste uke.

Les mer: Vil samarbeide om barnevern (betalingssak)

I så fall blir det inngått et administrativt vertskommunesamarbeid hvor Melhus kommune er vertskommune og Skaun kommune er samarbeidskommune.

Skaun har hatt et vertskommune samarbeid med Orkdal sammen med Agdenes og Meldal siden 2011, men Orkdal har sagt opp avtalen med Skaun med virkning fra 1.1.2018. Melhus kommune har ikke hatt interkommunalt samarbeid på barnevern tidligere.

Kommunestyret vil også be rådmannen om å inngå ny avtale med Barnevernsvakta i Trondheim gjeldende fra 1.1.2018.