Det sier Anne Mari Svinsaas, manusforfatter til vandreteateret "Kåppår og slagg - Nyplassen 1709".

I fjor ga hun ut boka "Arven fra Nyplassen" og i år er det dramatisering av andre historier rundt smelthyttetida i Seterdalen like øst for Løkken Verk.

- Jeg synes Nyplassen er et kulturminne som er stemoderlig behandlet. Med roman, teaterstykke og musikk håper jeg at denne historien løftes bedre fram i lyset. Det var jo faktisk en liten by her ute i marka for 300 år siden. Helt utrolig! Er det rart en kan bli fascinert av slikt! Med vandreteater håper jeg å tenne folk til nysgjerrighet for denne delen av Løkkens gruvehistorie. 2009 er utpekt som landets Kulturminneår, og dermed får vi også nasjonal drahjelp når vi nå setter et lokalt kulturminne på dagsorden.

- Vi trenger flere spel. Speltradisjonen er typisk norsk og en flott mulighet til å fokusere på viktig fortid. Vi har valgt vandreteater som form som gir mulighet for stort engasjement fra lokale aktører, statister og medarbeidere. Dette blir også et ledd i den overordenede ideen - nemlig å løfte fram et viktig kulturminne.

Nyplassen får sitt vandreteater med premiere 11. september.

Les mer om vandreteateret i papir-ST 10. juni