Vil bygge sentrumsnære naust: Legger til rette for rekreasjon og friluftsliv