Mener dette er lite å skryte av og etterlyser en verdidebatt