Statsforvalteren om Ustmarka: Frafaller kun fire av ti innsigelser