– Vi har påmeldinger fra Trondheim, Kristiansund og Hitra

foto