23 menn og 2 kvinner vil bli ledere for oppsplitta teknisk avdeling