Velgerras for de to store, mens et av de små er den store vinneren

foto