Orkland-vedtaket kan få ringvirkninger – flere kommuner tar opp Helseplattformen på nytt