Bevilget 15,9 millioner: – Det blir svært mye dyrere enn det