Kommunen trekker innsigelser: Statnett må ikke bygge gang- og sykkelvei likevel

foto