Gammel skolebygning nedbrent: - Var ingen nytte i å forsøke å redde det