Frykter veiprosjekt kan gjøre bro over fjorden mindre sannsynlig: – Det er ikke utømmelige pengestrømmer