Har satt i gang ovnen igjen - utelukker ikke ny nedstenging