Skyhøyt over nasjonale anslag - politikere reagerer på sterk prisstigning på mat for eldre