Regjeringa skryter av «historisk satsing», men kommuner kan måtte ta nesten hele regninga sjøl