Planlegger boligkompleks – ønsker å bevare deler av dette bygget

foto