Etter sterkt press fra våkne politikere har Orkdal kommune, som har vært et mangehodet troll i denne saken, trukket advarselen til Anna Krogstad. Et forsøk fra avisa ST på å få noen ord fra ordføreren i sakens anledning avstedkommer en påpekning av at personalbehandlingen er delegert til administrasjonen og avsluttes med «ellers ingen kommentar».

Svein M. Haarsaker. Foto: Arkivfoto

Etter to år med en urettmessig advarsel hengende over seg, er altså «ingen kommentar» hilsenen hun får fra ordføreren. Det er folk av høyere rang og edlere blod enn ordføreren i Orkdal kommune som har fulgt vanlig folkeskikk og bedt om unnskyldning når urett har vært begått. Salig Henrik Ibsen hadde noen passende ord (letter omskrevet): «Mang en vei står åpen, valget skiller vismannen fra tåpen».

En blomsterbukett og unnskyld til Anna er det mange orkdalinger som står bak.

Svein M. Haarsaker