Giske har fulgt sin gamle barneskole, Nardo skole i Trondheim, gjennom ett år for å lære mer om dagens skolevirkelighet. Resultatet har blitt boka «La læreren være lærer», som han torsdag presenterte på et åpent møte om skolepolitikk i Børsa i regi av Skaun Arbeiderparti.

Tillit til profesjonalitet

Ifølge forlaget har Giskes erfaringer fra egen skole gitt grunnlag for en bok full av konkrete forslag. Boka er også en hyllest til den som jobber i skolen. «Til syvende og sist handler veien til en bedre skole om å vise tillit til skolens ansatte, til lærerens profesjonalitet» kan man lese i forlagets omtale.

- Alle skal få muligheten til å lykkes, sa Giske da han møtte skauningene. Ifølge Aps Eivind Stende var Giske opptatt av at skolepolitikken har vært basert på synsing uten å se på forskning, og at det er viktig å utarbeide en skolepolitikk basert på forskning.

Kritisk tenkning

- Trond Giske mener at det er nødvendig med en felles læreplan for hele landet, og at hver skole utarbeider pedagogiske planer. Til dette var det applaus i forsamlingen, forteller Stende.

- Hva er viktigst, å bli gode mennesker eller gode arbeidstakere? Begge deler og en kombinasjon, mener han. Lesing, skriving og regning må dyrkes, og i tillegg må kritisk tenkning vektlegges mer. Det har vært fokus med tidlig innsats i skolen. Her er det også viktig med tidlig innsats i barnehagen. Dette ble bl. a spesielt påpekt av Sissel Roer Hagen fra Utdanningsforbundet, sier Stende.

Ble intervjuet

Leder av Skaun Arbeiderparti, Siri Grøttjord, intervjuet Trond Giske om boka, og var innom flere områder, blant annet mobbing i skolen.

- Dessverre er det mange som føler seg mobbet og Trond Giske mener det er viktig at vi griper inn og reagerer, sier Stende og viser til boka «Slik stopper vi mobbing» av Erlend Moen, rektor ved Skaun ungdomsskole.