Foreslår lokal stipendordning for å øke rekrutteringa

foto