– Halvparten av det en firefelts vei mellom Orkanger og Klett koster, ville nullet ut etterslepet på fylkesveiene