Prekær plassmangel: Personalrom ble klasserom - lærerne spiser i gangen

foto
Denne lille gangen uten vinduer er spiserom for inntil 13 personer, etter at personalrommet måtte omgjøres til klasserom. Foto: Ingrid S. Hultgreen