Brøytebil sperret fylkesveg: – Ikke mulig å passere