Har sendt ut farevarsel om vinterstorm: – Det er ventet «full pakke»