Kommunen sa ja - får nå motbør fra «høyere hold»

foto