Vil etablere ti nye flyktningmottak i Midt-Norge - søker etter store bygninger