Mangel på arbeidskraft og eiendomsskatt på dagsorden i Heim

foto